Hội thảo khoa học lần thứ 14 – ICTC2015

Ngày 14/12/2015, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức  Hội thảo ”Nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn” với 4 tiểu ban: Công nghệ thông tin; Cơ sở lý thuyết cho tin học; Điện tử – Tự động hóa; Hệ thống thông tin kinh tế. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ: Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam; Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội; các nhà khoa...

Read More