1. Địa chỉ
Văn phòng bộ môn: phòng 603, tầng 6, nhà C6, trường đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280.625.5048
Email: mangmaytinh@ictu.edu.vn
Fax: 0280.384.6237
Facebook page: https://www.facebook.com/ictu.fit.mangtruyenthong/
2. Nhiệm vụ

Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông cho các bậc và loại hình đào tạo hệ đại học, cao đẳng và trung cấp của Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, bộ môn còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung. Bộ môn thực hiện việc giảng dạy các kiến thức theo hướng Mạng & truyền thông cho sinh viên các hệ chung, ngành Truyền thông & Mạng máy tính. Ngoài ra, các giảng viên thuộc bộ môn hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, các giảng viên tham gia các đề tài, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Thái Nguyên, cấp Cơ sở, học tập và nâng cao trình độ sau đại học. Bộ môn là đơn vị tham gia vào việc chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực Truyền thông và mạng máy tính, là nòng cốt và đi đầu trong hoạt động cập nhật và triển khai các chương trình đào tạo của các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu

 • – Hạ tầng mạng: công nghệ và thiết bị mạng (CISCO), thiết kế mạng, triển khai – vận hành – bảo trì hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh hạ tầng;
 • – Hệ thống mạng: thiết kế và tổ chức hệ thống, quản trị hệ thống (Windows server, Linux server), đảm bảo anh ninh hệ thống, triển khai – vận hành – bảo vệ ứng dụng và dịch vụ mạng;
 • – Phần mềm mạng: phát triển và triển khai ứng dụng trên hệ thống mạng (ứng dụng web, ứng dụng hướng dịch vụ), điện toán đám mây;
 • – Lý thuyết mạng và truyền thông: mạng di động (3/4/5g), truyền thông quang, truyền thông không dây; đánh giá hiệu năng; định tuyến; thiết kế giao thức.
4. Đội ngũ cán bộ
 • – Lãnh đạo bộ môn
 • STT Họ Tên Học hàm/học vị Chức Vụ Điện Thoại Email
  1 mm

  TS. Nguyễn Toàn Thắng

  Tiến Sỹ Trưởng Bộ Môn 0987.505.245 thangngt.cntt@gmail.com
  2 ThS. Nguyễn Anh Chuyên

  ThS. Nguyễn Anh Chuyên

  Thạc Sỹ Phó trưởng Bộ Môn 0942.599.113 nachuyen@ictu.edu.vn
 • – Giảng viên giảng dạy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
 • + Tổng số giảng viên: 10
 • + Trình độ Tiến sỹ: 1
 • + Trình độ Thạc sỹ: 9
 • STT Tên Giảng Viên Trình Độ STT Tên Giảng Viên Trình Độ
  1 Nguyễn Toàn Thắng Tiến sỹ 6 Nguyễn Thị Mai Phương Thạc sỹ
  2 Lê Tuấn Anh Thạc sỹ 7 Trần Duy Minh Thạc sỹ
  3 Trịnh Văn Hà Thạc sỹ 8 Dương Thu Mây Thạc sỹ
  4 Phạm Hồng Việt Thạc sỹ 9 Trần Phạm Thái Kiên Thạc sỹ
  5 Lê Hoàng Hiệp Thạc sỹ 10 Lương Thị Minh Huế Thạc sỹ
 • – Giảng viên giảng dạy ngành An toàn thông tin
 • + Tổng số giảng viên: 10
 • + Trình độ Tiến sỹ: 1
 • + Trình độ Thạc sỹ: 9
 • STT Tên Giảng Viên Trình Độ STT Tên Giảng Viên Trình Độ
  1 Nguyễn Văn Tảo Tiến sỹ 6 Đỗ Văn Toàn Thạc sỹ
  2 Lê Khánh Dương Thạc sỹ 7 Vũ Huy Lượng Thạc sỹ
  3 Vũ Thị Nguyệt Thạc sỹ 8 Nguyễn Anh Chuyên Thạc sỹ
  4 Nguyễn Văn Linh Thạc sỹ 9 Trịnh Minh Đức Thạc sỹ
  5 Vũ Việt Dũng Thạc sỹ 10 Nguyễn Thanh Tùng Thạc sỹ