1. Địa chỉ
Văn phòng bộ môn: Tầng 4, nhà C1, trường đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280.625.5049
Fax: 0280.384.6237
2. Nhiệm vụ
Bộ môn Công nghệ Phần mềm, trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập từ năm 2001. Bộ môn Công nghệ phân mềm chịu trách nhiệm đảm nhận giảng dạy các học phần về lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm, thuộc 3 hướng chuyên môn chính:
 • – Quy trình phát triển phần mềm: Phân tích và quản lý yêu cầu; Công nghệ phần mềm; Phát triển phần mềm hướng đối tượng; Kiến trúc và thiết kế phần mềm, …
 • – Công nghệ, kỹ thuật lập trình: Lập trình Java; Lập trình Java nâng cao; Công nghệ Dot NET; Lập trình cho thiết bị di động; …
 • – Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Kiểm chứng/kiểm thử phần mềm; Đảm bảo chất lượng phần mềm; Vận hành và bảo trì phần mềm; …
Bên cạnh đó, Bộ môn chịu trách nhiệm hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên đăng ký theo học ngành Kỹ thuật phần mềm.
3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu
 • – Đặc tả, thiết kế phần mềm (Software Design and Specification): Hướng đặc tả và thiết kế phần mềm tập trung nghiên cứu các ngôn ngữ, các phương pháp đặc tả và thiết kế khác nhau để biểu diễn yêu cầu phần mềm một cách rõ ràng, dễ hiểu, dễ cài đặt. Các ngôn ngữ dùng để đặc tả và thiết kế bao gồm ngôn ngữ UML, các ngôn ngữ hình thức…
 • – Kiến trúc phần mềm (Software Architecture): Nghiên cứu về cấu trúc trong hệ thống, bao gồm các phần tử phần mềm, các thuộc tính xác định phần tử và mối quan hệ giữa chúng. Thuật ngữ “kiến trúc phần mềm” cũng đề cập đến các tài liệu kiến trúc phần mềm của một hệ thống, thuận tiện cho việc giao tiếp giữa các thành viên dự án, dễ dàng đưa ra quyết định ở mức cao của thiết kế, cho phép tái sử dụng các thành phần và mẫu thiết kế của các dự án.
 • – Công nghệ, Kỹ thuật lập trình (Technique and Technology Programming): Tập trung vào việc nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật lập trình từ cơ bản đến chuyên sâu để xây dựng triển khai cụ thể hóa một phần mềm hoặc dự án phần mềm. Các học phần/nội dung chính bao gồm: Phương pháp lập trình hiện đại, Lập trình Game cho Mobile, Công nghệ Dot NET, …
 • – Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management): Hướng nghiên cứu về quản lý dự án phần mềm được thực hiện ở bộ môn chủ yếu liên quan đến ước lượng, đánh giá về chi phí dự án phần mềm.
 • – Kiểm thử/Kiểm chứng phần mềm (Software Testing/Verification): Kiểm thử/Kiểm chứng phần mềm đóng một vai trò quan trọng trong phát triển phần mềm. Mục đích của kiểm thử/kiểm chứng phần mềm là phát hiện các lỗi trong hệ thống phần mềm, tăng cường độ tin cậy cho hệ thống.Từ đó hướng đến việc đảm được rằng hệ thống phần mềm sẽ đảm bảo được tính đúng đắn, hiệu quả và chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng/xã hội.
4. Đội ngũ cán bộ
 • – Lãnh đạo bộ môn
 • STT Họ Tên Học hàm/học vị Chức Vụ Điện Thoại Email
  2 mm ThS. Nguyễn Hồng Tân Thạc Sỹ Phó trưởng Bộ môn 0943.252.165 nhtan@ictu.edu.vn
 • – Giảng viên giảng dạy ngành Kỹ thuật phần mềm
 • + Tổng số giảng viên: 18
 • + Trình độ Tiến sỹ: 4
 • + Trình độ Thạc sỹ: 14
 • STT Tên Giảng Viên Trình Độ STT Tên Giảng Viên Trình Độ
  1 Nguyễn Văn Núi Tiến sỹ 11 Dương Thị Quy Thạc sỹ
  2 Trần Văn Khánh Tiến sỹ 12 Đỗ Đình Lực Thạc sỹ
  3 Vũ Xuân Nam Tiến sỹ 13 Bùi Anh Tú Thạc sỹ
  4 Phạm Đức Long Tiến sỹ 14 Đỗ Thị Loan Thạc sỹ
  5 Nguyễn Hồng Tân Thạc sỹ 15 Đào Trần Chung Thạc sỹ
  6 Tô Hữu Nguyên Thạc sỹ 16 Mạch Quý Dương Thạc sỹ
  7 Nguyễn Thu Phương Thạc sỹ 17 Nguyễn Vũ Kiều Vân Thạc sỹ
  8 Hoàng Thị Cành Thạc sỹ 18 Lê Thị Thu Huyền Thạc sỹ
  9 Nguyễn Tuấn Anh Thạc sỹ
  10 Nguyễn Thị Dung Thạc sỹ